آلبوم خاطرات

آلبوم خاطرات من شکل گرفته از تصاویر برگزاری کلاس های آموزشی متنوع همراه با هنرجویان عزیزم، با این تصاویر با کلاس های آموزشی من بیشتر آشنا می شوید.